dynamic dns update behind NAT using DigitalOcean DNS - kept simple, stupid.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

88 B

do-dyndns

dynamic dns update behind NAT using DigitalOcean DNS - kept simple, stupid.