dynamic dns update behind NAT using DigitalOcean DNS - kept simple, stupid.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

22 wiersze
885 B

 1. #!/bin/bash
 2. DOMAIN=${1}
 3. RECORD=${2}
 4. API_TOKEN=${3}
 5. [[ ! -z $DOMAIN ]] || exit 1;
 6. [[ ! -z $RECORD ]] || exit 1;
 7. [[ ! -z $API_TOKEN ]] || exit 1;
 8. IPV4=$(curl -s https://ip4.seeip.org)
 9. IPV6=$(curl -s https://ip6.seeip.org)
 10. [[ $IPV4 =~ ^[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}$ ]] || exit 1;
 11. # TODO: validate ipv6 response
 12. ID_IPV4=$(doctl -t ${API_TOKEN} compute domain records list --no-header --format ID,Type,Name ${DOMAIN} | grep ${RECORD} | grep " A " | cut -d' ' -f 1)
 13. ID_IPV6=$(doctl -t ${API_TOKEN} compute domain records list --no-header --format ID,Type,Name ${DOMAIN} | grep ${RECORD} | grep " AAAA " | cut -d' ' -f 1)
 14. doctl -t ${API_TOKEN} compute domain records update ${DOMAIN} --record-id ${ID_IPV4} --record-data ${IPV4} --record-ttl 60
 15. doctl -t ${API_TOKEN} compute domain records update ${DOMAIN} --record-id ${ID_IPV6} --record-data ${IPV6} --record-ttl 60