dynamic dns update behind NAT using DigitalOcean DNS - kept simple, stupid.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Jan Koppe a036275ce4
🚀
1 rok temu
README.md Initial commit 1 rok temu
do-dyndns.sh 🚀 1 rok temu

README.md

do-dyndns

dynamic dns update behind NAT using DigitalOcean DNS - kept simple, stupid.