Simple terraform+ansible configuration to quickly spin up a development Docker swarm on my homeserver
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 

3 lines
58 B

provider "libvirt" {
uri = "qemu+ssh://j@luna/system"
}