Simple terraform+ansible configuration to quickly spin up a development Docker swarm on my homeserver
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 

14 lines
173 B

variable "node_count" {
type = number
default = 3
}
variable "node_vcpu" {
type = number
default = 8
}
variable "node_memory" {
type = number
default = 4096
}