Simple terraform+ansible configuration to quickly spin up a development Docker swarm on my homeserver
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 

14 regels
173 B

variable "node_count" {
type = number
default = 3
}
variable "node_vcpu" {
type = number
default = 8
}
variable "node_memory" {
type = number
default = 4096
}