Simple terraform+ansible configuration to quickly spin up a development Docker swarm on my homeserver
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
 
 

14 satır
173 B

variable "node_count" {
type = number
default = 3
}
variable "node_vcpu" {
type = number
default = 8
}
variable "node_memory" {
type = number
default = 4096
}