Simple terraform+ansible configuration to quickly spin up a development Docker swarm on my homeserver
Ви не можете вибрати більше 25 тем Теми мають розпочинатися з літери або цифри, можуть містити дефіси (-) і не повинні перевищувати 35 символів.

14 рядки
173 B

variable "node_count" {
type = number
default = 3
}
variable "node_vcpu" {
type = number
default = 8
}
variable "node_memory" {
type = number
default = 4096
}