Simple terraform+ansible configuration to quickly spin up a development Docker swarm on my homeserver
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
Jan Koppe 731dae4f99
trigger ansible playbook in one go
před 1 rokem
ansible trigger ansible playbook in one go před 1 rokem
files trigger ansible playbook in one go před 1 rokem
.gitignore 🚀 před 1 rokem
ansible.tf trigger ansible playbook in one go před 1 rokem
cloud-init.tf 🚀 před 1 rokem
domain.tf trigger ansible playbook in one go před 1 rokem
provider.tf 🚀 před 1 rokem
template.tf 🚀 před 1 rokem
variables.tf 🚀 před 1 rokem
volume.tf 🚀 před 1 rokem