Simple terraform+ansible configuration to quickly spin up a development Docker swarm on my homeserver
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
Jan Koppe 731dae4f99
trigger ansible playbook in one go
1 jaar geleden
ansible trigger ansible playbook in one go 1 jaar geleden
files trigger ansible playbook in one go 1 jaar geleden
.gitignore 🚀 1 jaar geleden
ansible.tf trigger ansible playbook in one go 1 jaar geleden
cloud-init.tf 🚀 1 jaar geleden
domain.tf trigger ansible playbook in one go 1 jaar geleden
provider.tf 🚀 1 jaar geleden
template.tf 🚀 1 jaar geleden
variables.tf 🚀 1 jaar geleden
volume.tf 🚀 1 jaar geleden