Simple terraform+ansible configuration to quickly spin up a development Docker swarm on my homeserver
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
Jan Koppe 731dae4f99
trigger ansible playbook in one go
1 rok temu
ansible trigger ansible playbook in one go 1 rok temu
files trigger ansible playbook in one go 1 rok temu
.gitignore 🚀 1 rok temu
ansible.tf trigger ansible playbook in one go 1 rok temu
cloud-init.tf 🚀 1 rok temu
domain.tf trigger ansible playbook in one go 1 rok temu
provider.tf 🚀 1 rok temu
template.tf 🚀 1 rok temu
variables.tf 🚀 1 rok temu
volume.tf 🚀 1 rok temu