Simple terraform+ansible configuration to quickly spin up a development Docker swarm on my homeserver
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
 
 
Jan Koppe 731dae4f99
trigger ansible playbook in one go
1 yıl önce
ansible trigger ansible playbook in one go 1 yıl önce
files trigger ansible playbook in one go 1 yıl önce
.gitignore 🚀 1 yıl önce
ansible.tf trigger ansible playbook in one go 1 yıl önce
cloud-init.tf 🚀 1 yıl önce
domain.tf trigger ansible playbook in one go 1 yıl önce
provider.tf 🚀 1 yıl önce
template.tf 🚀 1 yıl önce
variables.tf 🚀 1 yıl önce
volume.tf 🚀 1 yıl önce